LINOLJEFÄRG GRAFIT 19/2, 3-LIT

862,90 kr exkl.moms

Ottosson Färgmakeri AB
8400-N

Artikelnr: 0345003 Kategori:

Beskrivning

Ottossons Linoljefärg
Signalord och faroangivelser
FARA
Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.