LINOLJEFÄRG GRÅGRÖN, 1-LIT

363,80 kr exkl.moms

Ottosson Färgmakeri AB
3407-G80Y

Artikelnr: 0340001 Kategori:

Beskrivning

Ottossons Linoljefärg
Signalord och faroangivelser
FARA
Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.