Skip to main content

LINOLJEFÄRG GRÅGRÖN, 3-LIT

Ottosson Färgmakeri AB
3407-G80Y

871,20 kr exkl.moms

  • Artikel nr.
    0340003

Beskrivning

Ottossons Linoljefärg
Signalord och faroangivelser
FARA
Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Artikel nr. .
LINOLJEFÄRG GRÅGRÖN, 3-LIT