Skip to main content

LINOLJEFÄRG HASTINGSGRÅ, 1-LIT

Ottosson Färgmakeri AB
4004-G99Y

363,80 kr exkl.moms

  • Artikel nr.
    0340501

Beskrivning

Ottossons Linoljefärg
Signalord och faroangivelser
FARA
Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.