LINOLJEFÄRG MELLANGRÅ, 1-LIT

363,80 kr exkl.moms

Ottosson Färgmakeri AB
3402-G50Y

Artikelnr: 0338001 Kategori:

Beskrivning

Ottossons Linoljefärg
Signalord och faroangivelser
FARA
Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.