Skip to main content

LINOLJEFÄRG MELLANGRÅ, 3-LIT

Ottosson Färgmakeri AB
3402-G50Y

923,50 kr exkl.moms

  • Artikel nr.
    0338003
Artikel nr. .

Beskrivning

Ottossons Linoljefärg
Signalord och faroangivelser
FARA
Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

LINOLJEFÄRG MELLANGRÅ, 3-LIT