LINOLJEFÄRG PÄRLGRÅ, 3-LIT

923,50 kr exkl.moms

Ottosson Färgmakeri AB
1805-G88Y

Artikelnr: 0332003 Kategori:

Beskrivning

Ottossons Linoljefärg
Signalord och faroangivelser
FARA
Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.