LINOLJEFÄRG UMBRAGRÅ, 5-LIT

1445,80 kr exkl.moms

Ottosson Färgmakeri AB
3005-Y27R

Artikelnr: 0337505 Kategori:

Beskrivning

Ottossons Linoljefärg
Signalord och faroangivelser
FARA
Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.