LINOLJEFÄRG ANTIKGRÖN, 3-LIT

923,50 kr exkl.moms

Ottosson Färgmakeri AB
4112-G60Y

Artikelnr: 0326203 Kategori:

Beskrivning

Ottossons Linoljefärg
Signalord och faroangivelser
FARA
Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.