LINOLJEFÄRG ARDBEG GREEN, 5-LIT

1674,40 kr exkl.moms

Ottosson Färgmakeri AB
7313-G71Y

Artikelnr: 0321505 Kategori:

Beskrivning

Ottossons Linoljefärg
Signalord och faroangivelser
FARA
Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.