LINOLJEFÄRG KØBENHAVNGRØN LYS, 1-LIT

461,80 kr exkl.moms

Ottosson Färgmakeri AB
7215-G14Y

Artikelnr: 0321001 Kategori:

Beskrivning

Ottossons Linoljefärg
Signalord och faroangivelser
FARA
Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.