LINOLJEFÄRG ÖVEDSGRÖN, 1-LIT

461,80 kr exkl.moms

Ottosson Färgmakeri AB
5919-G37Y

Artikelnr: 0324001 Kategori:

Beskrivning

Ottossons Linoljefärg
Signalord och faroangivelser
FARA
Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.