LINOLJEFÄRG RIBBANGRÖN, 1-LIT

363,80 kr exkl.moms

Ottosson Färgmakeri AB
2314-G66Y

Artikelnr: 0326501 Kategori:

Beskrivning

Ottossons Linoljefärg
Signalord och faroangivelser
FARA
Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.