Skip to main content

LINOLJEFÄRG RIBBANGRÖN, 3-LIT

Ottosson Färgmakeri AB
2314-G66Y

923,50 kr exkl.moms

  • Artikel nr.
    0326503

Beskrivning

Ottossons Linoljefärg
Signalord och faroangivelser
FARA
Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Artikel nr. .
LINOLJEFÄRG RIBBANGRÖN, 3-LIT