LINOLJEFÄRG SKRUTTGRÖN, 1-LIT

461,80 kr exkl.moms

Ottosson Färgmakeri AB
6717-G28Y

Artikelnr: 0323001 Kategori:

Beskrivning

Ottossons Linoljefärg
Signalord och faroangivelser
FARA
Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.