Skip to main content

LINOLJEFÄRG SKRUTTGRÖN, 1-LIT

Ottosson Färgmakeri AB
6717-G28Y

461,80 kr exkl.moms

  • Artikel nr.
    0323001
Artikel nr. .

Beskrivning

Ottossons Linoljefärg
Signalord och faroangivelser
FARA
Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

LINOLJEFÄRG SKRUTTGRÖN, 1-LIT