Skip to main content

LINOLJEFÄRG OCKRAGUL, 3-LIT

Ottosson Färgmakeri AB
1530-Y21R, 4A-JOLES

871,20 kr exkl.moms

  • Artikel nr.
    0310003

Beskrivning

Ottossons Linoljefärg
Signalord och faroangivelser
FARA
Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Artikel nr. .
LINOLJEFÄRG OCKRAGUL, 3-LIT