LINOLJEFÄRG ENGELSKT RÖD MÖRK, 5-LIT

1445,80 kr exkl.moms

Ottosson Färgmakeri AB
4746-Y77R, 1A-48A

Artikelnr: 0312505 Kategori:

Beskrivning

Ottossons Linoljefärg
Signalord och faroangivelser
FARA
Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.