LINOLJEFÄRG JÄRNOXIDRÖD, 5-LIT

1403,90 kr exkl.moms

Ottosson Färgmakeri AB
5536-Y81R, 1A-222

Artikelnr: 0314005 Kategori:

Beskrivning

Ottossons Linoljefärg
Signalord och faroangivelser
FARA
Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.