LINOLJEFÄRG LJUS ENGELSKT RÖD, 3-LIT

862,90 kr exkl.moms

Ottosson Färgmakeri AB
4060-Y70R, 1A-10A

Artikelnr: 0312003 Kategori:

Beskrivning

Ottossons Linoljefärg
Signalord och faroangivelser
FARA
Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.