LINOLJEFÄRG RÖD EMPIR 3011, 3-LIT

923,50 kr exkl.moms

Ottosson Färgmakeri AB
4053-Y94R

Artikelnr: 0315503 Kategori:

Beskrivning

Ottossons Linoljefärg
Signalord och faroangivelser
FARA
Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.