LINOLJEFÄRG RÖDOCKRA, 5-LIT

1403,90 kr exkl.moms

Ottosson Färgmakeri AB
4544-Y65R, 1A-ABRICOT

Artikelnr: 0313005 Kategori:

Beskrivning

Ottossons Linoljefärg
Signalord och faroangivelser
FARA
Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.