Skip to main content

LINOLJEFÄRG RÖDOCKRA, 5-LIT

Ottosson Färgmakeri AB
4544-Y65R, 1A-ABRICOT

1403,90 kr exkl.moms

  • Artikel nr.
    0313005
Artikel nr. .

Beskrivning

Ottossons Linoljefärg
Signalord och faroangivelser
FARA
Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

LINOLJEFÄRG RÖDOCKRA, 5-LIT