LINOLJEFÄRG SPECIALKULÖR, 5-LIT

1965,00 kr exkl.moms

Ottosson Färgmakeri AB
Brytning efter koder eller kulörprov

Artikelnr: 0371005 Kategori:

Beskrivning

Ottossons Linoljefärg
Signalord och faroangivelser
FARA
Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.