Skip to main content

LINOLJEFÄRG SPECIALKULÖR, 5-LIT

Ottosson Färgmakeri AB
Brytning efter koder eller kulörprov

1965,00 kr exkl.moms

  • Artikel nr.
    0371005

Beskrivning

Ottossons Linoljefärg
Signalord och faroangivelser
FARA
Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.