Skip to main content

LINOLJEFÄRG SPECIALKULÖR STARK GRÖN, 1-LIT

Ottosson Färgmakeri AB
Brytning efter koder eller gröna kulörprover

618,20 kr exkl.moms

  • Artikel nr.
    0372001

Beskrivning

Ottossons Linoljefärg
Signalord och faroangivelser
FARA
Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Artikel nr. .
LINOLJEFÄRG SPECIALKULÖR STARK GRÖN, 1-LIT