LINOLJEFÄRG SPECIALKULÖR STARK GRÖN, 3-LIT

1525,00 kr exkl.moms

Ottosson Färgmakeri AB
Brytning efter koder eller gröna kulörprover

Artikelnr: 0372003 Kategori:

Beskrivning

Ottossons Linoljefärg
Signalord och faroangivelser
FARA
Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.