Skip to main content

LINOLJEFÄRG SPECIALKULÖR STARK GRÖN, 5-LIT

Ottosson Färgmakeri AB
Brytning efter koder eller gröna kulörprover

2259,80 kr exkl.moms

  • Artikel nr.
    0372005
Artikel nr. .

Beskrivning

Ottossons Linoljefärg
Signalord och faroangivelser
FARA
Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

LINOLJEFÄRG SPECIALKULÖR STARK GRÖN, 5-LIT