LINOLJEFÄRG BENSVART, 5-LIT

1445,80 kr exkl.moms

Ottosson Färgmakeri AB
9100-N, 1A-98

Artikelnr: 0344005 Kategori:

Beskrivning

Ottossons Linoljefärg
Signalord och faroangivelser
FARA
Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.