Skip to main content

LINOLJEFÄRG KITTVIT, 1-LIT

Ottosson Färgmakeri AB
0604-Y26R

331,20 kr exkl.moms

  • Artikel nr.
    0304001
Artikel nr. .

Beskrivning

Ottossons Linoljefärg
Signalord och faroangivelser
FARA
Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

LINOLJEFÄRG KITTVIT, 1-LIT