LINOLJEFÄRG KITTVIT, 3-LIT

862,90 kr exkl.moms

Ottosson Färgmakeri AB
0604-Y26R

Artikelnr: 0304003 Kategori:

Beskrivning

Ottossons Linoljefärg
Signalord och faroangivelser
FARA
Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.