Skip to main content

LINOLJEFÄRG KITTVIT, 3-LIT

Ottosson Färgmakeri AB
0604-Y26R

862,90 kr exkl.moms

  • Artikel nr.
    0304003

Beskrivning

Ottossons Linoljefärg
Signalord och faroangivelser
FARA
Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.