Skip to main content

LINOLJEFÄRG KITTVIT, 5-LIT

Ottosson Färgmakeri AB
0604-Y26R

1403,90 kr exkl.moms

  • Artikel nr.
    0304005

Beskrivning

Ottossons Linoljefärg
Signalord och faroangivelser
FARA
Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Artikel nr. .
LINOLJEFÄRG KITTVIT, 5-LIT