ENETORPETS HARTSOLJA

ENETORPETS HARTSOLJA

Kallpressad kokt linolja, kolofonium 5%, balsamterpentin 10% Enetorpets Hartsolja används framförallt på obehandlat trä tex på köksluckor av teak och ek. Kan spädas med balsamterpentin om den känns för tjock. Poleras den in tunt i flera omgångar behåller träet sin karaktär, men får samtidigt ett starkt och tåligt skydd. Vid golvbehandling kan man använda polermaskin. Torktid 12-48 h.

WIBO EMULSIONSFÄRG

WIBO EMULSIONSFÄRG

Vägg- och takfärg av linoljeemulsion WIBO Emulsionsfärg är en gammaldags matt patentfärg för målning av tak och väggar inomhus. Färgen består av linolja, cellulosalim, färgpigment och vatten. Torrhalten är 60%. Färgen påföres med roller, spruta eller pensel vanligtvis 2 ggr. med minst 12 tim. mellanrum. Underlaget bör vara jämt sugande och pH-neutralt. Sörj för god luftväxling. Sträckförmåga 6-8 m2 per liter och strykning. Färgen förvaras frostfritt. Färgen är helt fri från konserveringsmedel och har en hållbarhet på ca 6 månader.

Basfärg

Basfärg

Basfärg

Bifrost

Bifrost

<p><span style="caret-color: rgb(34, 34, 34); color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small;">Bifrost</span><br></p>