Skip to main content

FIGEHOLMS SJÖFART

Anders Berg

283,00 kr exkl.moms

  • Artikel nr.
    8003023

Beskrivning

Smålandskusten har en rik maritim historia. Förutom de få städerna i Kalmarsund var de många mindre kustsamhällena starkt engagerade i och formade av seglation och sjöfart. Såväl som exporthamnar för skogsprodukter och som hemorter för fartygen. Namnbrädor med ortnamn som Bergkvara, Timmernabben, Mönsterås och Figeholm kunde läsas i aktern på fartyg i många hamnar världen runt.
Köpingen Figeholm var under senare delen av 1800-taletoch fram till och med första världskriget hemort för ett stort antal mestadels mindre segelfartyg. De flesta sysselsatta i östersjöfart med export av trävaror, oftast till Tyskland och Danmark. Efterhand tilltog seglationen på Nordsjön för att förse den stora engelska marknaden med virke och ta med sig kol i retur. För att undvika hemmahamnens vinterisar satte många figeholmsredare in sina större fartyg i internationella trader på Sydamerika och Sydostasien.
1920-talets lågkonjunktur innebar slutet för de seglande träfartygen. Trots ihärdiga försök med hjälpmotorer, ombyggnader och nedriggningar blev konkurrensen från motorfartyg byggda av stål för svår.
Anders Berg, en av initiativtagarna till Figeholms sjöfartsmuseum, samarbetsorganisationen Sjöfararkusten och hederspresident för European Maritime Heritage, har under många år samlat uppgifter om skutor och fartyg verksamma inom området. Särskilt har han ägnat sig åt sjörtens betydelse för den lilla köpingen Figeholm belägen mellan de gamla städerna Västervik och Kalmar. Med hjälp av 200 lokala fartygshistoriker kombinerade med presentationer av sjöfolkets villkor skildras inte bara ett litet samhälles uppblomstring utan även den sociala omvälvningen för de enskilda människorna som sjöfarten under slutet av 1800-talet förde med sig.
Format 210 x 260 mm, 152 sidor, rikligt illustrerad.