Nyheter

Nytt pulverbets

Betsen finns i två klassiska kulörer, mahogny och valnöt. Används till all sorts betsning, t.ex möbelsnickerier, trägolv, väggpaneler. Mordente är en bets i pulverform som du löser upp i vatten. Eftersom den saknar bindemedel måste den betsade yta efterbehandlas med linolja, lack eller liknande, annars kommer ytan att färga av sig. Färgstyrkan kan ökas eller minskas efter önskemål, rekommenderad är 10-100 g/liter.

Terpentin i lager

Vi har fått in en mindre mängd av balsamterpentin. Tyvärr är priset fortsatt extremt högt och vi kan inte se någon nedåtgående trend. Vår bedömning idag är att risken är stor för fortsatt brist och högt pris hela våren.

Spännpapp

Äntligen har vi fått in leverans av ny kvalité spännpapp. Gramvikten 280 g/m2 är något mindre men samtidigt är pappen starkare och styvare än den tidigare kvalitén. Materialet är mer långfibrigt vilket ger en tåligare yta. 

Reach och tjära trä

Registreringen av det kemiska ämnet "tjära trä" eller "tjära tall" blev inte klar till den 31 maj i år för tillverkning och import för volymer större än 10 ton/år och företag. Detta innebär att tillsvidare kan vi inte kan köpa in mer förrän analyser och dokumentation av kemikalien, ämnet "tjära tall" som inte har orsakat någon dokumenterad skada på vara sig människa eller miljö någonstans bland EU's medlemstater sedan tidernas begynnelse.

Kontentan är att fr.o.m 2018-06-01 är vi tillåtna att importera max 10 ton/år. Som jämförelse kan nämnas att Svenska Kyrkan bedömer att deras årliga förbrukning är ca 60 ton till spån- och faltak på en stor mängd kyrkor runt om i landet. Vi förutsätter dock att registreringen för större volymer blir klar redan under innevarande år. Kostnaden för denna registrering är än så länge okänd men det kommer att innebära en avsevärd prishöjning kan vi förutse redan nu.

Ö-Festen på Ringön nu en tradition!

Lördagen 1 september är det dags för den stora Ö-FESTEN på Järnmalmsgatan här på Ringön. Mängder av aktiviteter, loppmarknader, serveringar, musik mat från hela världen, vackra bilar och gamla båtar, m.m till långt fram på natten. Claessons Trätjära har denna unika lördag butiken öppen kl 12-15, endast en gång om året.


Svensk tjära - snart inte dyrast i världen?

Vi har fått in ett litet parti 25-liters dunkar av svensk dalbränd tjära från Glommersträsk bränd 2016. Om vi kan komma över mer svensk tjära i framtiden vet vi inte. Det är som sagt inte en vara som går att beställa utan något som styrs av tjärbrännarens lust och vädrets makter samt tillgången på bra råvara som inte är reserverad för insekter, kryp och fåglar som i och för sig undviker törestubbar.

Som tidigare aviserats kommer det ytterligare prishöjningar i storleksordningen 15-25% på våra tjärproduketer redan till kommande månadsskift, 1 oktober. Tillverkarnas prishöjningar står fast och de ännu okända REACH-kostnaderna innebär fortsatta framtida prishöjningar. Vi kalkylerar med prisökningar i samma storleksordning vid årsskiftet. 

Kiselgur och Borax, tjära och terpentin

Nu har vi fått in kiselgur och Borax som varit slut en länge tid. Dessutom har vi fyllt på lagret av furutjäror i alla av kvalitéer. Däremot ser det väldigt besvärligt ut med tillgången och prissättningen för balsamterpentin. 

Reach-registreringen av ämnet "tjära, tall" går sakta men säkert framåt med betoning på långsamt vilket innebär att det finns risk att det inte är klart till deadline 31 maj i år. Det är ytterst få företag inom EU som deltar i denna process för dokumentation, som görs för alla kemiska ämnen. Nu går tiden ut för de allra minsta volymerna, mindre än 100 ton/år. Kostnaderna, som fortfarande är okända, för analyser och studier av ämnet skall fördelas på få årliga ton och ännu färre företag. För att hålla nere kostnaderna och nyttja gemensamt material så har "tjära, tall" lagts in under ämnet "tjära, trä" som är en vidare definition av tjära med större volym och några fler aktörer. "Tjära, trä" är klassificerat som "kan ge allergi" och det kan innebära att även "tjära, tall" kan tvingas till denna märkning efter 31 maj.

Om inte registreringen blir klar kan endast mängder mindre än ett ton per år och företag tillverkas inom eller importeras till EU. Vi fyller på vårt lager så mycket som möjligt för att kunna leverera årsvolymen före juni månad då förbrukningen börjar i större skala. Det finns en risk för att försäljningen stoppas för kortare eller längre tid p.g.a registreringsproblemen.

Tillgången på terpentin är nu mycket dålig, sannolikt beroende på att andra produkter som tas ut i processen, som t.ex harts, har halverats i tillverkningsvolym. På ett halvår har priset på terpentin dubblerats och det är nästan omöjligt att hitta leverantörer. Troligen kommer detta att gälla för en längre tid, åtminstone till efter sommaren.