Nya lokaler på Ringön

2021-07-30

Ny adress på Ringön

Nu accelerera arbetet med att återkomma till tidigare utbud och servicenivå. Claessons Trätjära har äntligen skrivet ett långsiktigt hyresavtal för kontors- och lagerlokal på Stenkolsgatan 5 med Palmung Mellin Fastigheter. Det är mycket fräscha och effektiva ytor som kommer att stärka vår verksamhet i framtiden. Under hösten 2021 måste vi dock genomföra ett antal byggnationer och arbete med inredning och utrustning som gör att butiköppning planeras till början av nästa år.

Tyvärr är det för tillfället lång leveranstid på många varor, t.ex trätjäror, linoljor, pigment. Efterhand som artiklar kommer in i lager visas de i vår internetbutik på hemsidan och vid brist och slutsålt tas artiklar bort från hemsidan.

Fortsatta prisökningar för råvaror och transporter

2021-06-21

Prisökningar för råvaror och transporter

Det är fortfarande höjningar på flertalet råvaror, emballage och frakter samt brist och försenade leveranser på flera produkter. Tyvärr tvingas vi höja ett flertal priser med i snitt 2% fr.o.m 1 juli. 

Vi kan nu leverera BRYGGSMÖRJA och BRYGGOLJA, de mörkare varianterna av "roslagsmahogny". Kolofonium, naturharts, finns återigen på lager. Snart kan vi leverera trätjäror igen, både FURUTJÄRA A, DALBRÄND TJÄRA och FINTJÄRA. 

Linisolering ryms inte inom de lagerfaciliteter vi disponerar för tillfället. Större order om mer än 20 paket kan levereras direkt från fabrik. För tillfället finns det några enstaka paket av linisolering på lager, huvudsakligen 100 mm. Först till kvarn gäller.

Kraftiga prisökningar för linolja

2021-05-18

Under 2021 har prishöjningar signalerats för många råvaror globalt. Nu slår detta igenom får flera av vara artiklar. Linoljor har drabbats av stora prisökningar och det råder brist på oljelinfrö. Troligen kommer dessa prishöjningar att fortsätta tills en ny skörd har pressats.

Titanvitt

2021-05-18

Titanvitt, titandioxid, finns i lager nu. Snart kommer zinkvitt också att kunna levereras.  

Första trätjäran i vår!

2021-05-18

Furutjära i lager

Givetvis kommer sändningen av trätjära under klämdagen fredagen den 14 maj, vår extra lediga dag under våren, välbehövlig för besättningen denna stormiga försäsong. Nu kan vi äntligen leverera åtminstone en kvalité tjära - den vanligaste av trätjärorna - FURUTJÄRA A. 

Tyvärr har fraktkostnaden ökat ungefär fyra gånger jämfört med normalt p.g.a de "marknadsstörningar" som förekommer särskilt inom internationella transporter. Därför har vi tvingats till en höjning av priset för trätjäran med ett fast belopp som vi hoppas kunna ta bort så snart transportkostnader återgår till mer normala prisnivåer.

Visar 1 av 5