Nyheter

Kiselgur och Borax, tjära och terpentin

Nu har vi fått in kiselgur och Borax som varit slut en länge tid. Dessutom har vi fyllt på lagret av furutjäror i alla av kvalitéer. Däremot ser det väldigt besvärligt ut med tillgången och prissättningen för balsamterpentin. 

Reach-registreringen av ämnet "tjära, tall" går sakta men säkert framåt med betoning på långsamt vilket innebär att det finns risk att det inte är klart till deadline 31 maj i år. Det är ytterst få företag inom EU som deltar i denna process för dokumentation, som görs för alla kemiska ämnen. Nu går tiden ut för de allra minsta volymerna, mindre än 100 ton/år. Kostnaderna, som fortfarande är okända, för analyser och studier av ämnet skall fördelas på få årliga ton och ännu färre företag. För att hålla nere kostnaderna och nyttja gemensamt material så har "tjära, tall" lagts in under ämnet "tjära, trä" som är en vidare definition av tjära med större volym och några fler aktörer. "Tjära, trä" är klassificerat som "kan ge allergi" och det kan innebära att även "tjära, tall" kan tvingas till denna märkning efter 31 maj.

Om inte registreringen blir klar kan endast mängder mindre än ett ton per år och företag tillverkas inom eller importeras till EU. Vi fyller på vårt lager så mycket som möjligt för att kunna leverera årsvolymen före juni månad då förbrukningen börjar i större skala. Det finns en risk för att försäljningen stoppas för kortare eller längre tid p.g.a registreringsproblemen.

Tillgången på terpentin är nu mycket dålig, sannolikt beroende på att andra produkter som tas ut i processen, som t.ex harts, har halverats i tillverkningsvolym. På ett halvår har priset på terpentin dubblerats och det är nästan omöjligt att hitta leverantörer. Troligen kommer detta att gälla för en längre tid, åtminstone till efter sommaren.

Svensk tjära - snart inte dyrast i världen?

Vi har fått in ett litet parti 25-liters dunkar av svensk dalbränd tjära från Glommersträsk bränd 2016. Om vi kan komma över mer svensk tjära i framtiden vet vi inte. Det är som sagt inte en vara som går att beställa utan något som styrs av tjärbrännarens lust och vädrets makter samt tillgången på bra råvara som inte är reserverad för insekter, kryp och fåglar som i och för sig undviker törestubbar.

Som tidigare aviserats kommer det ytterligare prishöjningar i storleksordningen 15-25% på våra tjärproduketer redan till kommande månadsskift, 1 oktober. Tillverkarnas prishöjningar står fast och de ännu okända REACH-kostnaderna innebär fortsatta framtida prishöjningar. Vi kalkylerar med prisökningar i samma storleksordning vid årsskiftet. 

Ö-Festen på Ringön i år igen!

Lördagen 2 september är det dags för den stora upplevelsedagen på Järnmalmsgatan. Mängder av aktiviteter, loppmarknader, serveringar, musik, m.m till långt fram på natten. Claessons Trätjära har denna unika lördag butiken öppen kl 11-15, endast en gång om året.

Järnhallen, Ringöns konsthall på Järnmalmsgatan 5 har vernissage klockan 11-18 för utställningen "XXY - Måleriets Manifest". Här på kajen kan du också besöka vikingaskeppet Vidfamne som seglat in dagen till ära.

Stora prisökningar för trätjäror och terpentin!

På grund av den svaga svenska kronan, hamnkonflikten i Göteborg och den förhoppningsvis tillfälliga uppgången av vissa världsmarknadspriser tvingas vi till prishöjningar. De flesta av årets importer sjövägen har lossats i andra hamnar än Göteborgs hamn vilket medfört mångdubbla speditionskostnader till vårt lager. I dagsläget vet ingen när eller om containertrafiken till Göteborg kommer att återupptas i full skala igen.

Klippspik har kommit

Äntligen har vi fått leverans av KLIPPSPIK, både blank och galvad. Nytt är att nu finns det även galvad 7" klippspik. Notera att antal per förpackning har ändrats för flera dimensioner, huvudsakligen till fler spik per kg. Generellt är priset sänkt beroende på ett svagare pund.


Pärllim och Hudlim i lager igen

Nu har vi äntligen får påfyllning av PÄRLLIM och HUDLIM. Vi har slutat med produkten BENLIM (finns kvar så länge lagret räcker) i pulverform eftersom pärllimmet idag håller lika hög kvalité som benlimmet gjorde.

LIGNU impregneringsepoxi åter på hyllan!

Efter många års frånvaro kan vi meddela att vi nu fått in LIGNU igen. LIGNU stärker rötskadat trä, är vattenavvisande samtidigt som den är diffusionsöppen. LIGNU är en 2-komponent tallhartsbaserad djuppenetrerande impregneringsvätska som fyller rötskadat trä och fungerar som en perfekt primer för färg och fernissa samt för FILL-IT epoxispackel. LIGNU är framställt av naturliga trähartser, oljor och ligninet som utvinns inom massaindustrin.

Impregneringen är permanent och behöver inte upprepas. Mycket användbar där skadade delar i träkonstruktioner inte lätt kan bytas ut, t.ex vid fönsterrenovering, möbler, bordläggning och andra delar i träbåtar.

LIGNU är inte en fungicid och i härdat tillstånd är den helt ofarlig för människor, djur och miljö.


Många nya produkter

Vårt sortiment har utökats under tiden med nyttigheter som traditionella Hultaforstumstockar av olika modeller och de klassiska snickar- och slöjdknivarna från Mora med det röda träskaftet. 

Fönstertätningslister av flätat yllesnöre för tätning av fönster och dörrar finns nu på lager så du kan minska kalldraget.