Nyheter

Oxidgul 1030

2019-11-22

På allmän begäran har järnoxidgult pigment, ”Oxidgul 1030”, återkommit som lagervara efter årtiondens frånvaro.

Nya jordpigment i sortimentet

2019-11-22

Äntligen har vi hittat en bra ersättare till utgångna pigmentet ”Ocre Rouge”, nämligen ”Terra Siena 5879”, en rödjord från Italien.

Dessutom har vi utökat vår sortiment med ytterligare tre röda terror:

Terra Ercolana


Terra Pozzuoli
Terra Rossa 11A

Fina, röda toner till slamfärg eller rödtjära.

Nya penslar och verktyg från Omega

2019-11-12

Nu har vi skaffat flera trevliga produkter från italienska Omega för riktigt konkurrenskraftiga priser:

  • ALLWAY SKRAPSATS med 6 st olika blad, varje blad har dessutom två olika profiler på var sin ända och i själva handtaget finns ett litet bryne för att skärpa bladen
  • ALLWAY UTBYTESBLAD CSB1-CSB6: Utbytesblad till skrapsatsen
  • ALLWAY MINI GLASSKRAPA: En liten och billig variant av klickskrapa

Nya sänkta priser för Balsamterpentin

2019-10-29

De senaste två år har det varit svårt att få ett rimligt pris för Balsamterpentin. Världsmarknadspriset, oavsett om det kommit från Kina, Vietnam eller Brasilien, har varit mer än dubbelt mot det som betraktats som normalt. Det har varit billigare att hitta enstaka ton på den europeiska spotmarknaden än att köpa 20-tons tank direkt från tillverkarna.

I dagsläget så har priserna sjunkit kraftig. Vi hoppas det nya prisläget är bestående. Claessons Trätjära AB har nu fått leverans av mycket klar och ofärgad brasiliansk terpentin. Prisnivån är nästan i nivå med den som gällde för två år sedan. Nu är det bara den extremt extremt svaga svenska kronan som påverkar priset negativt, 6-10% bara i år!

REA på Linoljekitt

2019-10-10

”Claessons Fönsterkitt” i 300-ml patron har ett kort liv kvar (03/2020), enligt bäst-före-datum på förpackningen. Normalt är de användbara långt efter detta datum.
Därför har vi ändå bestämt oss att rea ut de sista patronerna som finns på lager med 50% rabatt - halva priset.

Ö-Festen på Ringön nu en tradition!

2019-08-30

Lördagen 1 september är det dags för den stora Ö-FESTEN på Järnmalmsgatan här på Ringön. Mängder av aktiviteter, loppmarknader, serveringar, musik mat från hela världen, vackra bilar och gamla båtar, m.m till långt fram på natten. Claessons Trätjära har denna unika lördag butiken öppen kl 12-15, endast en gång om året.

Spännpapp

2018-09-03

Äntligen har vi fått in leverans av ny kvalité spännpapp. Gramvikten 280 g/m2 är något mindre men samtidigt är pappen starkare och styvare än den tidigare kvalitén. Materialet är mer långfibrigt vilket ger en tåligare yta. 

Terpentin i lager

2018-07-30

Vi har fått in en mindre mängd av balsamterpentin. Tyvärr är priset fortsatt extremt högt och vi kan inte se någon nedåtgående trend. Vår bedömning idag är att risken är stor för fortsatt brist och högt pris hela våren.

Reach och tjära trä

2018-06-04

Registreringen av det kemiska ämnet "tjära trä" eller "tjära tall" blev inte klar till den 31 maj i år för tillverkning och import för volymer större än 10 ton/år och företag. Detta innebär att tillsvidare kan vi inte kan köpa in mer förrän analyser och dokumentation av kemikalien, ämnet "tjära tall" som inte har orsakat någon dokumenterad skada på vara sig människa eller miljö någonstans bland EU's medlemstater sedan tidernas begynnelse.

Kontentan är att fr.o.m 2018-06-01 är vi tillåtna att importera max 10 ton/år. Som jämförelse kan nämnas att Svenska Kyrkan bedömer att deras årliga förbrukning är ca 60 ton till spån- och faltak på en stor mängd kyrkor runt om i landet. Vi förutsätter dock att registreringen för större volymer blir klar redan under innevarande år. Kostnaden för denna registrering är än så länge okänd men det kommer att innebära en avsevärd prishöjning kan vi förutse redan nu.

Kiselgur och Borax, tjära och terpentin

2018-05-01

Nu har vi fått in kiselgur och Borax som varit slut en länge tid. Dessutom har vi fyllt på lagret av furutjäror i alla av kvalitéer. Däremot ser det väldigt besvärligt ut med tillgången och prissättningen för balsamterpentin. 

Reach-registreringen av ämnet "tjära, tall" går sakta men säkert framåt med betoning på långsamt vilket innebär att det finns risk att det inte är klart till deadline 31 maj i år. Det är ytterst få företag inom EU som deltar i denna process för dokumentation, som görs för alla kemiska ämnen. Nu går tiden ut för de allra minsta volymerna, mindre än 100 ton/år. Kostnaderna, som fortfarande är okända, för analyser och studier av ämnet skall fördelas på få årliga ton och ännu färre företag. För att hålla nere kostnaderna och nyttja gemensamt material så har "tjära, tall" lagts in under ämnet "tjära, trä" som är en vidare definition av tjära med större volym och några fler aktörer. "Tjära, trä" är klassificerat som "kan ge allergi" och det kan innebära att även "tjära, tall" kan tvingas till denna märkning efter 31 maj.

Om inte registreringen blir klar kan endast mängder mindre än ett ton per år och företag tillverkas inom eller importeras till EU. Vi fyller på vårt lager så mycket som möjligt för att kunna leverera årsvolymen före juni månad då förbrukningen börjar i större skala. Det finns en risk för att försäljningen stoppas för kortare eller längre tid p.g.a registreringsproblemen.

Tillgången på terpentin är nu mycket dålig, sannolikt beroende på att andra produkter som tas ut i processen, som t.ex harts, har halverats i tillverkningsvolym. På ett halvår har priset på terpentin dubblerats och det är nästan omöjligt att hitta leverantörer. Troligen kommer detta att gälla för en längre tid, åtminstone till efter sommaren.

Nytt pulverbets

2017-09-20

Betsen finns i två klassiska kulörer, mahogny och valnöt . Används till all sorts betsning, t.ex möbelsnickerier, trägolv, väggpaneler. Mordente är en bets i pulverform som du löser upp i vatten. Eftersom den saknar bindemedel måste den betsade yta efterbehandlas med linolja, lack eller liknande, annars kommer ytan att färga av sig. Färgstyrkan kan ökas eller minskas efter önskemål, rekommenderad är 10-100 g/liter.

Svensk tjära - snart inte dyrast i världen?

2017-02-15

Vi har fått in ett litet parti 25-liters dunkar av svensk dalbränd tjära från Glommersträsk bränd 2016. Om vi kan komma över mer svensk tjära i framtiden vet vi inte. Det är som sagt inte en vara som går att beställa utan något som styrs av tjärbrännarens lust och vädrets makter samt tillgången på bra råvara som inte är reserverad för insekter, kryp och fåglar som i och för sig undviker törestubbar.

Som tidigare aviserats kommer det ytterligare prishöjningar i storleksordningen 15-25% på våra tjärproduketer redan till kommande månadsskift, 1 oktober. Tillverkarnas prishöjningar står fast och de ännu okända REACH-kostnaderna innebär fortsatta framtida prishöjningar. Vi kalkylerar med prisökningar i samma storleksordning vid årsskiftet.