Kiselgur och Borax, tjära och terpentin

2018-05-01

Nu har vi fått in kiselgur och Borax som varit slut en länge tid. Dessutom har vi fyllt på lagret av furutjäror i alla av kvalitéer. Däremot ser det väldigt besvärligt ut med tillgången och prissättningen för balsamterpentin. 

Reach-registreringen av ämnet "tjära, tall" går sakta men säkert framåt med betoning på långsamt vilket innebär att det finns risk att det inte är klart till deadline 31 maj i år. Det är ytterst få företag inom EU som deltar i denna process för dokumentation, som görs för alla kemiska ämnen. Nu går tiden ut för de allra minsta volymerna, mindre än 100 ton/år. Kostnaderna, som fortfarande är okända, för analyser och studier av ämnet skall fördelas på få årliga ton och ännu färre företag. För att hålla nere kostnaderna och nyttja gemensamt material så har "tjära, tall" lagts in under ämnet "tjära, trä" som är en vidare definition av tjära med större volym och några fler aktörer. "Tjära, trä" är klassificerat som "kan ge allergi" och det kan innebära att även "tjära, tall" kan tvingas till denna märkning efter 31 maj.

Om inte registreringen blir klar kan endast mängder mindre än ett ton per år och företag tillverkas inom eller importeras till EU. Vi fyller på vårt lager så mycket som möjligt för att kunna leverera årsvolymen före juni månad då förbrukningen börjar i större skala. Det finns en risk för att försäljningen stoppas för kortare eller längre tid p.g.a registreringsproblemen.

Tillgången på terpentin är nu mycket dålig, sannolikt beroende på att andra produkter som tas ut i processen, som t.ex harts, har halverats i tillverkningsvolym. På ett halvår har priset på terpentin dubblerats och det är nästan omöjligt att hitta leverantörer. Troligen kommer detta att gälla för en längre tid, åtminstone till efter sommaren.

Nytt pulverbets

2017-09-20

Betsen finns i två klassiska kulörer, mahogny och valnöt . Används till all sorts betsning, t.ex möbelsnickerier, trägolv, väggpaneler. Mordente är en bets i pulverform som du löser upp i vatten. Eftersom den saknar bindemedel måste den betsade yta efterbehandlas med linolja, lack eller liknande, annars kommer ytan att färga av sig. Färgstyrkan kan ökas eller minskas efter önskemål, rekommenderad är 10-100 g/liter.

Visar 21 av 22