Nya sänkta priser för Balsamterpentin

2019-10-29

De senaste två år har det varit svårt att få ett rimligt pris för Balsamterpentin. Världsmarknadspriset, oavsett om det kommit från Kina, Vietnam eller Brasilien, har varit mer än dubbelt mot det som betraktats som normalt. Det har varit billigare att hitta enstaka ton på den europeiska spotmarknaden än att köpa 20-tons tank direkt från tillverkarna.

I dagsläget så har priserna sjunkit kraftig. Vi hoppas det nya prisläget är bestående. Claessons Trätjära AB har nu fått leverans av mycket klar och ofärgad brasiliansk terpentin. Prisnivån är nästan i nivå med den som gällde för två år sedan. Nu är det bara den extremt extremt svaga svenska kronan som påverkar priset negativt, 6-10% bara i år!