SVART ROSLAGSMAHOGNY, FAT 200-LIT

23700,00 kr exkl.moms

Claessons Svart Roslagsmahogny är en blandning av furutjära, rå linolja och balsamterpentin pigmenterad med jänoxidsvart. Denna tjärprodukt ger en laserande effekt och torkar upp matt.
Pigmenterad Roslagsmahogny används på sågad eller hyvlad träpanel, på timmerhus, plank, staket, m.m. Svart Roslagsmahogny kan också strykas på ytor som tidigare behandlats med Svarttjära för att underhålla och förbättra träskyddet.
Åtgången är ca 6-10 m2 per liter.

Artikelnr: 0163201 Kategori:

Beskrivning

Pigmenterad roslagsmahogny
Signalord och faroangivelser
FARA
Brandfarlig vätska och ånga. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Irriterar huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.