Skip to main content

Pigmenterade trätjäror

Pigmenterad trätjära

Pigmenterade trätjära är idealisk för användning på träfasader, dörrar, portar, fönster, vindskivor, vattbrädor och spåntak. För att uppnå bästa resultat kan tjäran spädas med rå linolja, balsamterpentin och/eller rödsprit. För optimal applicering rekommenderas att värma tjäran till högst 65°C. – Säkerhetsdatablad