Skip to main content

RÖDTJÄRA, BURK 5-LIT

Rödtjära är furutjära som pigmenterats med röd järnoxidpasta. Den pigmenterade trätjäran används till träfasader, dörrar, portar, fönster, vindskivor, vattbrädor och spåntak.
Rödtjäran kan tunnas med rå linolja, balsamterpentin och/eller rödsprit. Med fördel värms rödtjäran till max 65°C vid applicering.
Torktiden kan variera från någon dag till flera veckor, kanske månader, allt beroende på underlagets kvalité och egenskaper, yttre förutsättningar som temperatur, sol, vind, insugning och skikttjocklek.
Åtgången är ca 2-4 m2 per liter för första strykningen på torrt underlag. Vid efterföljande strykningar ger det ca 4-8 m2 per liter.

840,00 kr exkl.moms

  • Artikel nr.
    0164005

Beskrivning

Pigmenterad trätjära
Signalord och faroangivelser
FARA
Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.