SVARTTJÄRA, KRT 6X1-LIT

Svarttjära är furutjära som pigmenterats med svart järnoxidpasta. Den pigmenterade trätjäran används till träfasader, dörrar, portar, fönster, vindskivor, vattbrädor och spåntak. Svarttjäran kan tunnas med rå linolja, balsamterpentin och/eller rödsprit. Med fördel värms svarttjäran till max 65°C vid applicering. Torktiden kan variera från någon dag till flera veckor, kanske månader, allt beroende på underlagets kvalité och egenskaper, yttre förutsättningar som temperatur, sol, vind, insugning och skikttjocklek. Åtgången är ca 2-4 m2 per liter för första strykningen på torrt underlag. Vid efterföljande strykningar ger det ca 4-8 m2 per liter.
1074,60 kr exkl.moms

Beskrivning

Pigmenterad trätjära
Signalord och faroangivelser
FARA
Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Artikelnr: 0165002 Kategori:

ADRESS

Claessons Trätjära AB
Stenkolsgatan 5
417 07 Göteborg 

KONTAKT

E-post: info@claessons.com
Telefon: 031-711 42 87
telefontid kl 9.00-11.00

ÖPPETTIDER

Måndag-Fredag 
kl 8.00 - 16.00 
Helgdagar stängt