Skip to main content

Renovera
fönster & dörrar

Renovera fönster

  • Trären fönsterbåge och karm. Lossa beslag och gångjärn.Använd varmluftpistol med litet munstycke till skruvskallarna så går det mycket enklare. Allt gammalt kitt och stift tas bort. Lyft ur glasen. Var försiktig om Du använder värmepistol så att glaset inte spricker. Bäst är att hyra en kittlampa, t.ex. av Byggnadsvård Nääs.

    Till färgborttagning använder Du värmepistol, sliprondeller, skrapa mm, men undvik helt lut. Svårast är att inte skada spröjsen och profileringen i bågen. Tänk på att rätt verktyg gör halva jobbet när fel gör en galen. Köp en profilskrapa och en fönsterskrapa så går arbetet betydligt enklare. Laga eventuella skador i bågen och spackla vid behov. Den skicklige kirurgen visar sin skicklighet med hur lite han skär bort. Ta bara bort skadade och defekta delar. Använd vattenfast utelim, t.ex. Aerolite, om du lagar med träbit. Små håligheter kan du fylla med fönsterkitt eller linoljekitt. Trälimning görs före inoljningen, kittfyllnad görs efter inoljning. Impregnering med rå linolja och balsamterpentin. Linoljan har extremt små molekyler och förmågan att tränga djupt in och mätta träet. Träet skall vara helt torrt,du mättar upp träet där det suger genom att stryka vått-i-vått.

    Tänk på att ändträ suger 20 gånger mer träolja än flatsidorna – var inte blyg! Oljor är skiktbildande så när de har torkat får du problem med att träet inte längre suger inifrån. Därför skall du helst olja vått-i-vått så länge träet suger och slutligen se till att inga oljepölar ligger kvar på ytan. Oljan skall in i träet och inte ligga kladdig på ytan. Tänk på att färgen skall få fäste och att det därförinte får vara en för fet yta. Olja aldrig i direkt solljus vilket medför att oljan yttorkar för snabbt. För vita bågar färgsätt oljan med 10-15% linoljefärg, gärna ren zinkvit, för bättre skydd och täckning. Före glasning och kittning, spärrgrunda kittfalsen flödigt med ovan oljealternativ eller linoljefärgfärg. Bakomliggande trä suger då inte ut oljan ur kittet så snabbt. Lägg ut tryckkittet och vibrera ner glaset. Fixera glaset med små trästickor (klossning) samt stifta glaset. Slutligen är det ”bara” att lägga ut falskittet. Låt alltid kittet torka minst 4-dagar, gärna en vecka, innan du målar. Många lyckas dock med att måla direkt efter kittningen, inom ett par timmar, efter att vippat krita på kittytan.

Färg-, rostborttagning och återmontering av beslag

  • Färgborttagning från metall kan göras på olika sätt. Ett sätt är att lägga beslagen i kaustiksoda och vatten, tar mellan 5-60 minuter beroende på styrka. Fosforsyra är ett bra alternativ, speciellt när det gäller rostborttagning. Det skonsammare sättet är att lägga beslagen i stark såpa. Efter en vecka är färgen bara att enkelt ”pilla” av. Rengör metallen från all kvarsittande såpa. Måla med rostskyddsfärg, t.ex. järnmönja. Har dina fönster vinkeljärn skall du fylla ihåligheten på dess baksida med fönsterkitt. Annars rostar det. Måla med linoljefärg –tre tunna skikt – måla mager – fetare – fetast. Underhåll av linoljefärgsmålad yta – årligt underhåll är viktigt. Tvätta bort salt och smuts med diskmedel och varmt vatten. Efter några år beroende på syd-/norrsida eroderar oljan långsamt bort. Vid påmålning rengör noga, borsta, men du behöver vanligtvis inte skrapa,och måla ett tunt lager med färg normalt färdigstrykningsfärgen.

  • Arbetsgången är i stort likt den för fönsterrenovering. Några skillnader är att spacklingen normalt har en större betydelse för dörrar samt schellackeringen. Oljespackel har mycket goda egenskaper efter det att det torkat. Det ställs dock större krav på användaren då spacklet inte så lätt kan slipas då det blir hårt. En viss vana eller känsla är alltså en fördel. Det tar också lång tid innan det torkat. Alla kvisthål och kådrika ställen bör behandlas med schellack,för att kådan inte skall blöda igenom. Normalt är risken för kvistblödning ganska liten på riktigt gammalt trä.

Renovera dörrar

  • Arbetsgången är i stort likt den för fönsterrenovering. Några skillnader är att spacklingen normalt har en större betydelse för dörrar samt schellackeringen. Oljespackel har mycket goda egenskaper efter det att det torkat. Det ställs dock större krav på användaren då spacklet inte så lätt kan slipas då det blir hårt. En viss vana eller känsla är alltså en fördel. Det tar också lång tid innan det torkat. Alla kvisthål och kådrika ställen bör behandlas med schellack,för att kådan inte skall blöda igenom. Normalt är risken för kvistblödning ganska liten på riktigt gammalt trä.