Skip to main content

JÄRNMÖNJA 406, 1-KG

Röd järnoxid till rostskyddsfärg

73,90 kr exkl.moms

  • Artikel nr.
    1002028
Artikel nr. .

Beskrivning

Mycket goda egenskaper som rostskyddande pigment både i traditionell form som linoljefärg och som aktiv beståndsdel i lösningsmedelsbaserad rostskyddsfärg.
Kan även används till slamfärg, linoljefärg och fungerar i alla applikationer där järnoxider fungerar.

JÄRNMÖNJA 406, 1-KG