Skip to main content

ISOGUARD PANSAR SVART, 1-LIT

Oljealkydfärg som barriärverkande. Halvmatt järnglimmer- och aluminiumpigmenterad.
En linoljealkydbaserad färg lämplig för grundmålning av plåt och metall, som mellanskiktsfärg och som täckfärg. Vid underhåll grundmålas gamla färgskikt och rostiga ytor med Isotrol Grund. Isoguard Pansar finns i tre kulörer, röd, grå och svart. Isotrolprodukter rekommenderas för kulturhistoriska byggnader, broar och andra järnkonstruktioner. Kan slutstrykas med linoljefärg.
Åtgång ca 8-10 m2/liter.
Spädning/rengöring med lacknafta.
Torktid vid 23°C ca 24 tim.
Övermålningsbar 24 tim.
NCS: S-9000-M

527,00 kr exkl.moms

  • Artikel nr.
    0430601
Artikel nr. .

Beskrivning

Isoguard Pansar
Signalord och faroangivelser
FARA
Brandfarlig vätska och ånga. Kan orsaka cancer. Orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering. Orsakar allvarlig ögonirritation. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Endast för yrkesmässigt bruk.

ISOGUARD PANSAR SVART, 1-LIT