JÄRNMÖNJA LINOLJEFÄRG, 1-LIT

334,88 kr exkl.moms

Penetrerande yttolerant grundfärg
Rödbrun primer för svårbehandlat stål. Kräver ingen blästring eller likvärdig förbehandling.

Artikelnr: 0430501 Kategori:

Beskrivning

Ottossons Linoljefärg
Signalord och faroangivelser
FARA
Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.