Skip to main content

JÄRNMÖNJA LINOLJEFÄRG, 1-LIT

Penetrerande yttolerant grundfärg
Rödbrun primer för svårbehandlat stål. Kräver ingen blästring eller likvärdig förbehandling.

334,88 kr exkl.moms

  • Artikel nr.
    0430501

Beskrivning

Ottossons Linoljefärg
Signalord och faroangivelser
FARA
Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.