Skip to main content

RYLARD MAHOGNYBETS, 0,75-LIT

Rylard bets är en färdigblandad, lösningsmedelsbaserad produkt med ett fantastiskt ljusvärde. Rylard bets kan med fördel användas dels som grund på rent trä eller som bets utanpå blekt lack. Kan även strykas på lackade ytor.
Spädning med lacknafta.
Åtgång 12 m2/liter.
Torktid 4-24 tim beroende på absorbtion.
Övermålningsbar 24 tim.

306,50 kr exkl.moms

  • Artikel nr.
    0608002

Beskrivning

Rylard grundningsolja
Signalord och faroangivelser
FARA
Brandfarlig vätska och ånga. Kan vara dödligt vid förtäring och kommer in i luftvägarna. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Upprepad exponering kan ge torr hud eller sprickor. Innehåller 2-butanonoxim, kan orsaka allergisk reaktion.