Skip to main content

SILVERTJÄRA ALTAN, 1-LIT

Silvergrå utelasyr som effektivt träskydd för främst hyvlat virke. Används med fördel på trädäck, staket och och ribbor. Silvertjäran är framtagen för redan grånat trä som stått ute i minst ett år. Ytan blir Direkt ljusgrå, bromsar uppkomsten av ”gråträ” och du får färre flisor. Mycket torra däck och altaner mättas med Diper ändträolja för bästa resultat.n
Endast för utomhusbruk.n
Appliceras med t.ex tjärpensel med förlängningsskaft.n
Åtgång ca 5 kvm/liter beroende på underlagets egenskaper.n
Underhåll vart annat år upp till ca 9 år, äldre däck, mer än 10 år, mår bäst av årligt underhåll.n
Torktid ca 1-2 dygn vid minst +18°C i luften, älskar värme.n
För anvisningar, bilder mm, besök www.silvertjara.se

295,00 kr exkl.moms

  • Artikel nr.
    0181101

Beskrivning

Silvertjära altan
Signalord och faroangivelser
FARA
Brandfarlig vätska och ånga. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Irriterar huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Artikel nr. .
SILVERTJÄRA ALTAN, 1-LIT