HAMPA 3-SLAGET

HAMPA 3-SLAGET

Hamprep

TJÄRMÄRLING

TJÄRMÄRLING

Tjärat, enkeltvinnat hampsnöre till tågvirke och rigg.

TJÄRAT HAMPSNÖRE EXTRA PRIMA

TJÄRAT HAMPSNÖRE EXTRA PRIMA

Extra prima tjärat hampsnöre till sjömansarbete och dekoration.

SEAMINGSGARN

SEAMINGSGARN

Enkeltvinnat linsnöre