Skip to main content

SICKATIV, 1-LIT

Ottosson Färgmakeri AB
Torkmedel kobolt-sirkonium, tilsätts linoljefärg för att påskynda torkningen vid målning inomhus. Tillsätt max 1% för snabb tork.

374,00 kr exkl.moms

  • Artikel nr.
    0390010
Artikel nr. .

Beskrivning

Sickativ
Signalord och faroangivelser
FARA
Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Irriterar huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

SICKATIV, 1-LIT