Skip to main content

Trälim

1-komponent fuktbeständigt PVAc lim

Ett starkt 1-komponent fuktbeständigt lim. Limmet används där det krävs hög fuktbeständighet, t.ex. för laminering av möbelträ, bänkskivor samt till limning av karmträ och möbler i våtrum m.m.. Trälim Ute är utmärkt för kant- och fanerlimning. Vid tillsättning av härdare uppfyller limmet vattenbeständighet klass D4.