Skip to main content

XTREEMCOAT FÖRTUNNING, 1-LIT

Till förtunning och rengöring för XtreemCoat

375,00 kr exkl.moms

  • Artikel nr.
    0505131

Beskrivning

XtreemCoat FÖRTUNNING
Signalord och faroangivelser
FARA
Brandfarlig vätska och ånga. Skadligt vid hudkontakt. Irriterar huden. Skadligt vid inandning.