Skip to main content

XTREEMCOAT BLANKLACK, 375-ML

Enkomponents polyuretanlack som är lättmålad och mycket hållbar.n
XtreemCoat är en mycket slitstark, elastisk och åldersbeständig polyuretanlack där man börjar från trärent med en primer, XtreemPrime. Systemet byggs upp genom grundning med XtreemPrime för att sedan topplackas med XtreemCoat. Lacken är glasklar och gulnar inte över tid. Lacken har en brottstyrka på hela 335% vilket gör att den kan appliceras på delar med hög rörelse utan att spricka.n Blanklacken är diffusionsöppen vilket tillåter viss fuktvandning samtidigt som ytan är helt vattentät. XtreemCoat är speciellt utvecklad för lackering av träbåtar och inredning av trä. Lacken har en mycket bra beständighet mot nötning, UV-ljus och saltvatten vilket gör att den utan problem kan användas till lackering av alla sorters trä inomhus- och utomhus.n
Torktid/härdning mellan strykningar normalt 3-5 tim beroende på temperatur och luftfuktighet.n
Övermålningsintervall max 14 dagar mellan strykningar. Slipning mellan strykningar behövs inte för vidhäftning.n
Arbetstemperatur +5°C – +30°C

540,00 kr exkl.moms

  • Artikel nr.
    0505111

Slut i lager

Beskrivning

XtreemCoat lack
Signalord och faroangivelser
FARA
Brandfarlig vätska och ånga. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Irriterar huden. Kan orsaka en allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid
inandning. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Misstänks kunna orsaka cancer. Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Artikel nr. .
XTREEMCOAT BLANKLACK, 375-ML