SCHELLACK

SCHELLACK

Kvistlack och många andra fernissor

Naturharts från lusen Laccifer lacca, till fernissor, polityr, lacker, löses i rödsprit

Ladda hem

Eventuell fraktkostnad och mervärdesskatt tillkommer.